Alle dorpen in Achtkarspelen bezocht in project “Dorpsfoto’s”

Begin maart was Twijzelerheide het laatste dorp waar KEaRN de bevindingen uit het onderzoek in het kader van het project “Dorpsfoto’s” terug heeft gegeven aan het dorp.
Alle dorpen in Achtkarspelen zijn tussen december en begin maart bezocht door medewerkers van KEaRN in samenwerking met wethouder Jouke Spoelstra en een beleidsmedewerker van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de drie meest genoemde maatschappelijke opgaven besproken met belangstellende inwoners. Op veel punten zijn er direct acties uiteengezet om de genoemde opgaven aan te pakken, met als doel de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Voorbeelden van opgaven die naar voren kwamen waren onder andere leegstand van woningen wat een doorn in het oog is, overlast door jongeren, te weinig woningaanbod en het missen van een toekomstvisie. Een opgave kan door het dorp zelf worden opgepakt, met of zonder ondersteuning van KEaRN of de gemeente.

Op dit moment wordt gewerkt aan een rapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en de dorpsbezoeken. Deze kan door de gemeente worden gebruikt, maar natuurlijk ook door de dorpen zelf voor bijvoorbeeld het schrijven van een dorpsvisie. Met de uitkomsten weet men wat er speelt en leeft er in het dorp. e kunnen nu aan de slag om de opgaven die naar voren zijn gekomen, om te zetten in acties.