Alzheimer Café 19 maart van start in Surhuisterveen

Op dinsdag 19 maart 2019 gaat het Alzheimer Café Achtkarspelen van start in De Dikke Draai in Surhuisterveen.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Bezoekers kunnen er in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie: als patiënt, mantelzorger of belangstellende. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of gastspreker, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

De bijeenkomsten vinden iedere derde dinsdag van de maand plaats vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Dikke Draai in Surhuisterveen.

Het eerste café start met een officiële opening, waarna we met elkaar over dementie in gesprek gaan. De onderwerpen die volgen zijn binnenkort te vinden op de website van Alzheimer Nederland en KEaRN. U bent van harte welkom als gast maar ook als vrijwilliger! Voor meer informatie, neem contact op met Jildou Jager via 06 – 83671548 of
jildou.jager@kearn.nl