BAAS: theezakjesbingo om iets tegen armoede te doen!

Het taboe rond armoede bij kinderen krijgt veel aandacht bij KEaRN. Door het BAAS-spel worden kinderen bewust van de gevolgen van armoede en kunnen zij zelf aan de slag tegen armoede.

Na het spelen van BAAS gaan de medewerkers van KEaRN met kinderen en buurtbewoners in gesprek over ideeën en oplossingen voor de buurt of het dorp. “Door de kinderen ook zelf de ‘BAAS’ te laten zijn over de uitvoering van deze ideeën, wordt hun betrokkenheid vergroot en leren ze dat armoede soms dichterbij is dan ze denken”, vertelt Klaske Siersema van KEaRN “Zo organiseren kinderen in Hurdegaryp bijvoorbeeld op 23 november een theezakjesbingo. Er worden theezakjes uitgedeeld die geruild moeten worden voor grotere dingen, die ook weer geruild en waarmee uiteindelijke een bingo georganiseerd wordt. De opbrengst van de bingo gaat naar de voedselbank Tytsjerksteradiel”. Bij de uitvoering van de ideeën worden de kinderen ondersteund door vrijwilligers.

Kinderen en armoede
Eén op de 7 kinderen groeit op in armoede. Toch blijkt uit gesprekken met kinderen dat armoede een ‘ver van hun bed show’ is. Om kinderen een duidelijker beeld te geven over wat en waar armoede is, heeft KEaRN met kinderen uit de doelgroep het BAAS-spel ontwikkeld. “Armoede is niet alleen iets in Afrika, de beelden die ze zien op TV, of de grote stad, want daar wonen toch zwervers”, legt KEaRN-woordvoerder Sigrid de Klein uit. “Ook klasgenootjes leven soms in armoede. De gevolgen zijn soms niet direct zichtbaar, al vragen sommige kinderen zich wel eens af waarom bepaalde klasgenootjes nooit mee kunnen naar het zwembad of bijvoorbeeld geen mobiele telefoon hebben.”

Het spel
BAAS is een digitaal spel waarmee KEaRN op een speelse manier armoede bespreekbaar maakt. Het wordt gespeeld via een app, ontwikkeld door en voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De app staat op tablets waarmee de kinderen op straat BAAS spelen. Tijdens het spelen zien de kinderen het digitale beeld over de werkelijkheid heen. Er kunnen punten worden gescoord maar ook moeten er op verschillende plaatsen vragen worden beantwoord. Hierdoor ontstaat er inzicht in hoe kinderen armoede beleven. Sinds november 2017 is BAAS gespeeld in alle dorpen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In 2019 kunnen dankzij een bijdrage van het Kansfonds (www.kansfonds.nl) nieuwe straten bezocht worden en kunnen nog meer kinderen aan de slag tegen armoede.

Meer informatie over het BAAS-spel is te vinden op www.KEaRN.nl/baas. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor BAAS (in de straat of ter ondersteuning van de uitvoering van de ideeën), mail dan naar baas@kearn.nl.