Buurtbewoners bundelen krachten voor Noardburgum: BuurtKracht

Inwoners van Noardburgum krijgen de komende tijd de kans om hun eigen dorp prettiger en veiliger te maken. Bij onder andere de voetbalvereniging, de kerken en het dorpshuis liggen vragenlijsten die zij in kunnen vullen. Daarin wordt gevraagd wat ze graag zouden willen veranderen in Noardburgum. Hebben ze bijvoorbeeld vaak te maken met zwerfvuil of geluidsoverlast? Of maken ze wel eens onveilige situaties mee?

De resultaten van de vragenlijsten worden op woensdag 24 april om 19.30 uur gepresenteerd in dorpshuis De Balstien. Aanwezigen kunnen zich direct aanmelden om met hun eigen ideeën aan de slag te gaan. samen met andere buurtbewoners en professionals werken ze de plannen uit. De professionals zijn bijvoorbeeld medewerkers van het dorpenteam, KEaRN Welzijn, de politie, de gemeente of handhaving. Welke professional aanschuift, is per keer verschillend.

BuurtKracht
In het project ‘BuurtKracht’ bundelen partijen als politie, handhaving, gemeente, dorpenteam en KEaRN Welzijn de krachten met inwoners om de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Noardburgum is het eerste dorp in Tytsjerksteradiel waar BuurtKracht van start gaat. Als het project succesvol blijkt te zijn, wordt BuurtKracht ook in de andere dorpen ten uitvoer gebracht.