BuurtKracht Noardburgum: update

BuurtKracht is een project waarbij politie, handhaving, het dorpenteam, de gemeente en welzijnswerkers van KEaRN in gesprek gaan met de inwoners van Noardburgum. We willen namelijk van de inwoners zelf weten wat er nodig is om van Noardburgum een beter, veiliger en nog fijner dorp te maken.

Twee bijeenkomsten

Inmiddels hebben er twee bewonersbijeenkomsten van het project BuurtKracht plaats gevonden. Op 24 april hebben we met ongeveer 25 inwoners gekeken naar de uitkomsten van de enquête. Van de 300 enquêtes die verspreid zijn via het dorpsbelang, de kerken, voetbal, kapper Anne en de Balstien zijn er 66 ingevuld door ons ontvangen. Dit betekent dat 22% retour is gekomen: een aantal waar we zeer tevreden mee zijn.
Aan het einde van deze avond hebben 12 inwoners zich opgeven voor het BuurtKracht-comité. Via de enquête hadden zich ook 12 personen aangemeld. Dit betekent dat er 24 personen mee willen denken over de vervolg acties.

Een geslaagde eerste bijeenkomst op 24 april

De 24 leden van het BuurtKracht-comité waren uitgenodigd om op de tweede bijeenkomst op 21 mei dieper in te gaan op de uitslag van de enquête. In verschillende brainstormsessies hebben we samen met de aanwezigen een top 8 gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die we in de komende bijeenkomsten gaan uitwerken.

De top 8:

  1. Hondenpoep
  2. Zichtbaarheid gemeentelijke handhaving en politie
  3. Goede voorzieningen voor de jeugd
  4. Drugsoverlast
  5. Onderhoud door de gemeente
  6. Verkeers- en rijgedrag & parkeren
  7. huisvesting voor jongeren & ouderen
  8. Onderhoud van privé-eigendom

Wilt u ook meepraten, meedenken en vooral doen?
De politie, handhaving, het dorpenteam, de gemeente en welzijnswerkers van KEaRN horen graag welke ideeën en of oplossingen u heeft voor de hierboven genoemde onderwerpen. Met elkaar kunnen we uw woonplezier vergroten. Zo werken we samen aan een fijner en veiliger Noardburgum.

U kunt zich altijd aanmelden via info@kearn.nl