Hackathon: hoe kunnen gemeenten mantelzorgers ‘ontlasten’?

Praat en denk mee over respijtzorg voor mantelzorgers

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vinden het belangrijk dat mantelzorgers waardering en ondersteuning krijgen en niet overbelast raken. Zij doen al het nodige. Maar zij kunnen nog veel meer doen. Daarom organiseren zij een Hackaton. Tijdens twee  bijeenkomsten gebruiken zij de ervaringen van mantelzorgers als input voor ideeën die écht het verschil gaan maken. Resultaat: een aantal gezamenlijk gekozen ideeën waar de deelnemers in geloven. Het is de bedoeling dat deze ideeën na de Hackathon ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd gaan worden.

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg geeft mantelzorgers de mogelijkheid om tijdelijk zorgtaken over te dragen aan een ander en heeft een preventieve functie. Het draagt bij aan een betere balans bij de mantelzorger en kan helpen bij het realiseren van een situatie die lang vol te houden is. Een situatie die past bij de zorgvrager, die past bij de mantelzorger, maar die ook past bij de gemeente.

Wat is een Hackaton?

Beide gemeenten vinden het belangrijk de behoefte van de mantelzorger aan te laten sluiten bij het aanbod. Daarom deze Hackaton vanuit de vraag: 

‘Hoe kunnen we mantelzorgers beter bereiken en de drempel verlagen om gebruik te maken van respijtzorg?’

Tijdens de Hackathon bedenken teams van mantelzorgers, professionals, ambassadeurs, studenten/stagiaires en andere geïnteresseerden in relatief korte tijd – en met behulp van allerlei werkvormen – concrete en implementeerbare oplossingen voor bovenstaande vraag. 

Wanneer, waar en hoe laat? 

De Hackathon is verspreid over twee dagen: 

Dinsdag 28 mei 2019 van 11.00 – 17.00 uur in It Maskelyn te Hurdegaryp

Donderdag 13 juni 2019 van 11.00 – 17.00 uur it Koartling te Buitenpost

Werkwijze 

Tijdens de Hackathon wordt gewerkt in vaste teams van vier tot vijf personen. De ervaring leert dat het belangrijk is dat het hele team van begin tot eind compleet is. Doe je mee? Dan rekenen we erop dat je op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur aanwezig kunt zijn. 

Er wordt gezorgd voor een lunch en een hapje en een drankje.

Doe mee met de Hackathon en werf deelnemers in jouw netwerk!

Er is plaats voor maximaal dertig deelnemers. Er zijn mantelzorgers en
professionals nodig vanwege hun ervaringsdeskundigheid; ambassadeurs, omdat deze betrokken zijn bij het onderwerp; studenten/stagiaires vanwege hun creatieve en frisse blik. Iedereen neemt deel op persoonlijke titel, los van eventuele (organisatie-)belangen.

Namen van deelnemers kun je doorgeven in een mailtje aan Sietske van der Weg, consulent bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg. Vermeld daarbij jouw gegevens (mailadres en telefoonnummer), achtergrond (ben je mantelzorger, professional, ambassadeur, student, etc.).

Haar emailadres is sietske.vanderweg@kearn.nl , ze is telefonisch te bereiken op 06 – 15370728.

Vragen 

Mocht je vragen hebben over mantelzorg in het algemeen of over de Hackathon specifiek, neem dan gerust contact op met Sietske. Samen met Martijn Tillema van MantelzorgNL zal zij jouw vraag beantwoorden. We hopen op een grote belangstelling!