Lekker Bezig!”: In gesprek met inwoners door middel van straatactiviteiten

Als gemeente in gesprek gaan met inwoners is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. Met de juiste partners kom je een heel eind. In GIDS-gemeente Tytsjerksteradiel is men samen met de welzijnsorganisatie KEaRN op het idee gekomen om met een foodtruck in straten van aandachtswijken te gaan staan. In de foodtruck wordt gezond eten bereid en er zijn allerlei sport- en spelactiviteiten rondom de truck voor kinderen. Kinderen nemen hun ouders mee naar buiten en zo wordt iedereen betrokken bij de activiteit.

Op een activiteitenmiddag is er iemand van welzijn, een buurtsportcoach en iemand namens de gemeente aanwezig. Tijdens het koken kun je makkelijk een open gesprek voeren met een buurtbewoner over wat diegene belangrijk vindt, of wat hij/zij van de gemeente verwacht. Zo kom je als gemeente te weten wat er leeft.

Voorafgaand aan de straatactiviteiten worden alle mensen uit de straat die een uitkering ontvangen gebeld door hun regiehouder. Ze worden gevraagd of ze het misschien leuk vinden om mee te denken en mee te helpen met het organiseren van een activiteitenmiddag. Daarnaast wordt de activiteitenmiddag bekend gemaakt via een huis-aan-huisblaadje en flyers. Deze flyers worden verspreid in de straat waar de activiteit zal plaatsvinden en in omliggende straten.

Wat werkt goed? Wat kan beter?
– De uitkeringsgerechtigden die benaderd zijn om mee te doen, waren heel bereidwillig. Ze vonden het leuk dat ze betrokken werden en het was ook goed voor hun eigenwaarde.
– De buurtbewoners zijn heel enthousiast en vinden het leuk dat de gemeente de activiteiten organiseert.
– Je krijgt als gemeente een goed beeld van een wijk. Je komt los van je vooroordelen door met de inwoners in gesprek te gaan en niet achter je bureau te blijven zitten.
– Mensen die bij elkaar in de straat wonen, kwamen meer met elkaar in contact.
– Het organiseren van de middagen kostte veel tijd, maar het levert veel positieve energie op.
– Het succes van de middagen hangt deels af van de weersomstandigheden.

Zijn er al resultaten?

Er zijn inmiddels twee middagen geweest in twee verschillende straten. Deze middagen werden erg gewaardeerd door de wijkbewoners. Ze vonden het leuk dat er ook eens iets in hun eigen straat werd georganiseerd. De meeste van hen hebben niet het geld om leuke uitstapjes te maken met hun kinderen, maar door de straatactiviteiten konden de kinderen toch een hele leuke middag hebben. Daarnaast leerden ze op een laagdrempelige manier hoe je goedkoop, gezond eten kunt bereiden en dat gezond eten ook lekker kan zijn. Kinderen proeven van alles en nemen enthousiast recepten mee naar huis.

In één van de straten waren de mensen zo enthousiast geworden van de activiteitenmiddag dat ze zelf het initiatief hebben genomen om nog eens iets leuks in de straat te organiseren. Ze krijgen hierbij hulp van de welzijnsorganisatie.

De gemeente heeft kunnen ophalen wat er leeft in de wijk en hoe ze daar bij kunnen aansluiten. Afhankelijk van de behoefte en de vraag sluit de gemeente hierbij aan. De band tussen de gemeente en de inwoners is daardoor versterkt. In de winterperiode gaat de gemeente samen met de welzijnsorganisatie evalueren. Het is de bedoeling om vanaf april/mei, als het mooier weer wordt, verder te gaan met het organiseren van de straatactiviteiten.

Contact
Organisatie: Gemeente Tytsjerksteradiel
Naam: Nelia Vos
E-mail: NVos@t-diel.nl

Contactpersoon bij KEaRN: Alie Klompmaker (alie.klompmakere@kearn.nl)