Mantelzorg Café 13 februari

Op donderdag 13 februari is er weer een Mantelzorg Café, deze keer vanaf 19.30 uur in De Pleats in Burgum. Gastspreker notaris Dantuma brengt u op de hoogte van zaken die u met name als mantelzorger goed geregeld moet hebben.

Voor mantelzorgers is het belangrijk om zaken goed en tijdig te regelen. Hoe werkt een volmacht, een wilsbeschikking en een (levens)testament en wanneer regel je wat? Notaris Dantuma komt over deze en meer zaken uitleg geven. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Dit Mantelzorg Café wordt georganiseerd voor mantelzorgers en belangstellenden. De toegang is gratis. Opgave graag voor 13 februari 13.00 uur via mantelzorg@kearn.nl of 0511 – 465200 (ma, wo en do van 09.00 tot 13.00 uur).