Mantelzorg Café Plus

ontmoeting voor mantelzorgers van een naaste met psychische kwetsbaarheid

Woensdag 2 maart 2022
19.30 – 21.15 uur
MFC De Beijer, Rinsumageest

Thema van deze bijeenkomst:
communiceren kun je leren.

De manier waarop je communiceert heeft invloed op je relaties met anderen. Als je naaste/mantelzorger bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid, merk je misschien dat dit heel nauw kan luisteren. Iemand die niet goed in zijn vel zit, is soms geneigd om wat anderen zeggen op een weegschaal te leggen. Communiceren met de mensen om je heen kan lastig zijn, je mist soms de ruimte en aandacht voor jouw verhaal. Deze avond wisselen we tips, ervaringen en adviezen uit die helpend kunnen zijn in de communicatie met de ander.

Deze avond wordt verzorgd door Sietske van der Weg.

Ben jij mantelzorger/naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving? Vind je het fijn om andere mantelzorgers te ontmoeten en zou je handvatten willen ontwikkelen die jou helpen in de communicatie? Wij nodigen jou van harte uit om deze avond aan te sluiten bij het Mantelzorgcafé Plus. Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Baukje Brander of Wynet Bakker.

Dit is een samenwerking tussen KEaRN en Het Bolwerk.