Seniorenmarkt 5 november

KEaRN Steunpunt Mantelzorg is aanwezig op de Senioren Welzijnsmarkt die georganiseerd wordt vanuit Seniorenraad Tytsjerksteradiel. Het lijkt ons leuk om jullie daar te zien.


Vrije inloop, geen opgave.


Zaterdag 5 november 2022
Senioren Welzijnsmarkt
10.30 – 16.00 uur in Glinstra State te Burgum