Training Aanpak Eenzaamheid voor professionals

AANPAK EENZAAMHEID is een training van 3 dagdelen voor professionals uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen die meer willen weten over de aanpak van eenzaamheid

Deze training biedt handvatten om meer zicht te krijgen op eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan in contact met mensen. Deze training is ontwikkeld i.s.m. de werkplaatsen Sociaal Domein van NHL/Stenden

Deelname aan deze training is gratis (koffie/thee tegen betaling).

Opgave vóór 27 maart 2019 via:

miekevanheeringen@wyst.frl
06 – 10181247

Locatie:
Heemstra State
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk