Vrij van geldzorgen met Amargi

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om armoede en schulden. Toch duurt het vaak jaren voor iemand met problematische schulden om hulp vraagt. Veel mensen weten zelfs nooit de weg naar ondersteuning te vinden.

Met Amargi willen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen met KEaRN Welzijn en met maatschappelijke partners schulden voorkomen door samen te werken met maatschappelijke partners die merken dat klanten, medewerkers of buurtbewoners geldzorgen hebben. Het gaat om organisaties als het CJIB of de zorgverzekeraar, maar ook om zorgaanbieders (Thuiszorg Het Friese Land) of werkgevers (uitzendbureau MF). Zij bieden deze inwoners met geldzorgen aan om ondersteuning te krijgen bij de financiën, door ze aan te melden bij Amargi.

De praktijk
Piet werkt als zelfstandig schilder. Soms heeft hij veel werk, soms minder. Hij heeft achterstanden
opgebouwd bij de zorgverzekeraar. Hij dreigt zijn aanvullende zorgverzekering kwijt te
raken. Zorgverzekeraar De Friesland heeft hem gevraagd of hij het prettig vindt als iemand hem
ondersteunt bij zijn financiën en heeft hem met de toestemming van Piet aangemeld bij Amargi.
Na een eerste gesprek wilde hij het toch zelf proberen. Maar niet lang daarna ging het weer mis.
Nu heeft hij met Amargi een geldplan gemaakt. Hij heeft ook besloten om de helft van de week
vast in dienst te gaan. Zo weet hij zeker dat hij de vaste lasten kan betalen. Piet heeft zekerheid
en is van heel veel stress af.

Aanmelden
Amargi wil huishoudens met geldzorgen en betalingsachterstanden vroegtijdig opsporen. Na de aanmelding maakt een professional van KEaRN een geldplan, waarbij ook wordt gekeken of alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen worden benut. Een deelnemer kan ook worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen kijken ze of er bespaard kan worden op de uitgaven. De deelnemer blijft echter zelf bepalen waaraan hij zijn geld uitgeeft. Want juist de angst om de controle over de eigen financiën te verliezen, is vaak een belemmering om hulp te zoeken.


Aanmelden kan via achtkarspelen@amargi.nl of t-diel@amargi.nl