Wandelend de zomer door


Hier kunt u deze zomer samen wandelen in Tytsjerksteradiel:

Wandelgroep Noardburgum
Wanneer: dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Startlocatie: vanaf De Balstien.
Kosten: €2,50 per keer, inclusief 2 koppen koffie/thee.
U kunt gewoon aansluiten om 10.00 uur en mee wandelen of om 11 uur ‘aanschuiven’ bij de koffie om eerst wat meer informatie te krijgen. U kunt iedere week aansluiten.

Wandelgroep Oentsjerk
Wanneer: woensdagmiddag (10 km) vanaf 13.30 uur
Startlocatie: Heemstra State, Frisiastate 23 te Oenstjerk
Iedere laatste woensdag van de maand wandelen we ergens “bûten út” in de nabije omgeving.
Voor info: Oedsen v.d.Galiën: 058 – 2562938 of Tjalf Spanjer: 058 – 2563479

Ommetje Eastermar
Wanneer: donderdagmorgen vanaf 10.00 uur (u kunt iedere week aansluiten)
Startlocatie: De Kjellingen

Wandelgroep Ryptsjerk
Wanneer: donderdagmorgen vanaf 10.00 uur (u kunt iedere week aansluiten)
Startlocatie: Dorpshuis De Einekoer, Heermawei 3 te Ryptsjerk

Natuur Wandelen Burgum
Wanneer: vrijdag (even weken) van 10.00 – 11.00 uur
Startlocatie: De Zomerschuur, Zomerweg 68a te Burgum
Voor info: Janke Van Dijken: jankeberga@gmail.com

Nog meer beweeg mogelijkheden in Tytsjerksteradiel? Check dan www.watbeweegtje.frl