Themagesprekken voor mantelzorgers

Ontmoet elkaar tijdens de themagesprekken voor mantelzorgers

Tijdens deze gesprekken gaat u op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je mantelzorger bent, zoals over rouw en verlies.
Dit gebeurt in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding.

Gespreksavond Mantelzorg met als thema ‘Omgaan met verlies’ op dinsdagavond 9 mei a.s. in Burgum

Deze speciale avond is voor mantelzorgers: gespreksleider Rommy Schat gaat in gesprek over over de vele vormen van verlies in een mensenleven is en welke manieren er zijn om daar mee om te gaan. Ook is er ruimte voor eigen ervaringen en uitwisseling hiervan.

Opgave voor 2 mei via mail: mantelzorg@kearn.nl. Deelname is gratis! De avond is van 19.30 tot 21.00 uur en van te voren geven we de locatie door die in Burgum zal zijn.

Wij hopen je te ontmoeten op deze avond, mochten er nog vragen zijn mail of bel gerust!