Themagesprekken voor mantelzorgers

Ontmoet elkaar tijdens de themagesprekken voor mantelzorgers

Tijdens deze gesprekken gaat u op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je mantelzorger bent, zoals over rouw en verlies.
Dit gebeurt in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding.

Voor mantelzorgers zijn afscheid en verlies onlosmakelijk met het leven verbonden. Verlies van hoe het vroeger was, van eigen of andermans gezondheid en de veranderende relatie met je dierbaren. Hoe beter je dit onder ogen kunt zien, hoe veerkrachtiger je in het leven staat en er kunt zijn voor jezelf en anderen.

In twee aansluitende gesprekken kunt u o.l.v. gespreksleiders Rommy Schat en Jan van Veenendaal met elkaar in gesprek over Rouw en verlies en over Veerkracht.

Zodra er nieuwe data bekend zijn, vind je ze hier!