Mantelzorgondersteuning en -waardering

Als mantelzorger lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg voor je naaste. Gemeenten waarderen deze inzet van mantelzorgers. Gemeenten krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten. De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben ervoor gekozen om deze gelden in te zetten voor het KEaRN Steunpunt Mantelzorg.

Mantelzorgcompliment
De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben grote waardering voor de enorme inzet van mantelzorgers. Zij laten dit jaarlijks blijken via het zogenaamde ‘mantelzorgcompliment’.

Bent u mantelzorger? En ontvangt u nog geen mantelzorgcompliment? Om hiervoor in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de definitie van ‘mantelzorger’ én ingeschreven te staan bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het de medewerkers van KEaRN Steunpunt Mantelzorg, via: mantelzorg@kearn.nl of via 0511 – 465200 te bereiken op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.