Door kinderen ontworpen verkeersbord in Noardburgum geplaatst

Wat doe je als je de veiligheid rondom je school wilt verbeteren? Leerlingen van groep 8 van De Klimstien in Noardburgum ontwierpen zelf een verkeersbord. Op maandag 8 mei was de feestelijke onthulling van het bord.

Met elkaar werken aan een veilig en leefbaarheid in Noardburgum: dat was de insteek van het project BuurtKracht van welzijnsorganisatie KEaRN. Naar aanleiding van het project BuurtKracht waarbij inwoners mee dachten en praatten over de veiligheid en leefbaarheid in hun dorp, bleek het opvallend dat veel inwoners aangaven dat zij de verkeerssituatie rondom basisschool De Klimstien erg onveilig vonden. Met name het parkeren van de auto’s op de stoep veroorzaakte onveilige situaties. Hier zijn we mee aan de slag gegaan, in samenwerking met de school, de gemeente en een actieve inwoner: Rien Kamstra.

De leerlingen van groep 8 onderzochten de situatie en vervolgens ontwierpen zij zelf een verkeersbord om wat aan de onveiligheid te doen. De gemeente Tytsjerksteradiel gaf aan dat zij dit bord ook daadwerkelijk zouden laten maken en plaatsen. Op maandag 8 mei was het zover. De onthulling werd door de twee jongens uit groep 8 die het bord hadden getekend en burgemeester Gebben in hoogsteigen persoon gedaan. Hij hoopt dat het bord de ouders laat nadenken over waar en hoe zij hun auto parkeren. “Op die manier wordt het voor de kinderen een stuk veiliger om van en naar school te gaan!” De kinderen hopen dit natuurlijk ook en hadden ook al bedacht dat er een ‘boete’ zou moeten komen wanneer ouders zich niet aan het nieuwe bord houden: bij iedere overtreding een euro in de pot. De opbrengst kan dan naar het kamp. Een prachtig idee, maar in dit geval is het beter wanneer de pot leeg blijft.

Bij de opening was, naast een aantal inwoners, alle leerlingen en de ouders, ook Nienke Miedema aanwezig. Zij voerde als buurtwerker bij KEaRN het project BuurtKracht uit. Zij gaf aan trots te zijn op de kinderen én hun ouders. Ook zij hoopt dat dit verkeersbord mee gaat helpen aan de veiligheid in Noardburgum. Miedema: “Bij BuurtKracht gaat het om het veiliger en leefbaarder maken van het dorp. Dit door de samenwerking tussen inwoners en professionele organisaties, bijvoorbeeld welzijnsorganisatie KEaRN, politie, handhaving en de gemeente. De totstandkoming van dit verkeersbord is een heel mooi voorbeeld van het in uitvoer brengen van een idee van inwoners, in samenwerking met professionele organisaties”.