Levenstestament of volmacht

Iemand uit uw directe omgeving gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit en heeft u gevraagd om zijn of haar belangen te behartigen. Het kan gaan om financiële zaken, het nemen van medische beslissingen, het uitvoeren van persoonlijke wensen of een combinatie hiervan. De afspraken worden vastgelegd in een levenstestament of volmacht.

Lees in dit artikel hoe dit alles in zijn werk gaat.