Oproep: ‘mantelzorgers gezocht’

In november, de Maand van de Mantelzorger, willen we mantelzorgers die nog niet bij ons staan ingeschreven verrassen met een mantelzorgwaardering.

Ken je een mantelzorger uit Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen waarvan je denkt: die verdient de waardering? Of ben je zelf mantelzorger maar nog niet bij ons ingeschreven?

Dan horen wij dat graag!
Je kunt mailen naar
mantelzorg@kearn.nl of bellen met
Wynet Bakker (06 – 153 70 728) of Lysbeth Nicolai (06 – 11 23 3815)

Zorgen voor een ander verdient waardering!

Mantelzorg is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. KEaRN Steunpunt Mantelzorg vindt dat mantelzorgers waardering verdienen. Juist rondom de dag van de mantelzorg (10 november). Om dat te kunnen doen, hebben ze jou nodig! Want ken of ben je een mantelzorger, laat het dan weten. Zodat zij de waardering kunnen krijgen ze verdienen.

Mantelzorg is er in veel vormen, zoals zorg voor een langdurig ziek familielid, regelmatig hulp en ondersteuning bieden aan een ouder of zorg voor een partner met psychische problemen. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, maar het komt op je pad. Zo kan het zijn dat je op jonge leeftijd al mantelzorg verleent binnen het gezin of als volwassene naast een voltijdbaan de zorg hebt voor een ouder. Of dat je als ouder van een zorgintensief kind 24/7 aan het zorgen bent. In ieder geval heb je een persoonlijk band met diegene en doe je het vrijwillig en onbetaald, en kun je er niet zomaar mee stoppen.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden mantelzorgers als blijk van waardering ieder jaar de zogenaamde mantelzorgwaardering aan. Deze wordt door KEaRN Steunpunt Mantelzorg in november, ‘de maand van de mantelzorger’ uitgereikt aan de bij hen bekende mantelzorgers.

Wil je iemand of jezelf aanmelden? Doe dat dan voor 8 november. Dat kan via een e-mail (mantelzorg@kearn.nl) of door een telefoontje of WhatsApp bericht naar Lysbeth Nicolai (06 – 112 338 15) of Wynet Bakker (06 – 153 707 28). Meer informatie over KEaRN Steunpunt Mantelzorg kun je ook via hen en via de website www.mantelzorg-kearn.nl verkrijgen.