Yn ‘e Buert!

KEaRN Steunpunt Mantelzorg probeert regelmatig in de buurt te zijn.
Zo zit Wynet Bakker in principe elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur te werken in MFC It Maskelyn te Hurdegaryp. Je kunt dan vrijblijvend langskomen met je vragen over mantelzorg. Ook kun je vragen stellen over financiën, vervoer, vrijwilligerswerk, maatjes en activiteiten.

Lysbeth Nicolai en Monique Hoekstra zitten afwisselend op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in It Vleckehûs te Surhuisterveen te werken. Beneden in de hal kun je dan langskomen met al je vragen over mantelzorg. Ook kun je vragen stellen over financiën, vervoer, vrijwilligerswerk, maatjes en activiteiten.

Waar:
MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5 te Hurdegaryp
(dinsdag van 9.00 – 12.00 uur)
MFC ‘t Vleckehus, B.J. Schurerweg 14 te Surhuisterveen
(dinsdag van13.30 – 15.30 uur)