BuurtKracht

Buurtbewoners bundelen krachten voor Noardburgum: BuurtKracht

Inwoners van Noardburgum krijgen de komende tijd de kans om hun eigen dorp prettiger en veiliger te maken. In het dorp waren op verschillende plekken enquête formulieren te verkrijgen. Daarin werd gevraagd wat ze graag zouden willen veranderen in Noardburgum. Hebben ze bijvoorbeeld vaak te maken met zwerfvuil of geluidsoverlast? Of maken ze wel eens onveilige situaties mee?

De resultaten van de vragenlijsten werden op woensdag 24 april gepresenteerd in dorpshuis De Balstien. Aanwezigen konden zich direct aanmelden om met hun eigen ideeën aan de slag te gaan. samen met andere buurtbewoners en professionals werken ze de plannen uit. De professionals zijn bijvoorbeeld medewerkers van het dorpenteam, KEaRN Welzijn, de politie, de gemeente of handhaving. Welke professional aanschuift, is per keer verschillend.

Op 24 april hebben we met ongeveer 25 inwoners gekeken naar de uitkomsten van de enquête. Van de 300 enquêtes die verspreid zijn via het dorpsbelang, de kerken, voetbal, kapper Anne en de Balstien zijn er 66 ingevuld door ons ontvangen. Dit betekent dat 22% retour is gekomen: een aantal waar we zeer tevreden mee zijn.
Aan het einde van deze avond hebben 12 inwoners zich opgeven voor het BuurtKracht-comité. Via de enquête hadden zich ook 12 personen aangemeld. Dit betekent dat er 24 personen mee willen denken over de vervolg acties.

De 24 leden van het BuurtKracht-comité waren uitgenodigd om op de tweede bijeenkomst op 21 mei dieper in te gaan op de uitslag van de enquête. In verschillende brainstormsessies hebben we samen met de aanwezigen een top 8 gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die we in de komende bijeenkomsten gaan uitwerken.

De top 8:

  1. Hondenpoep
  2. Zichtbaarheid gemeentelijke handhaving en politie
  3. Goede voorzieningen voor de jeugd
  4. Drugsoverlast
  5. Onderhoud door de gemeente
  6. Verkeers- en rijgedrag & parkeren
  7. huisvesting voor jongeren & ouderen
  8. Onderhoud van privé-eigendom

Wilt u ook meepraten, meedenken en vooral doen?
De politie, handhaving, het dorpenteam, de gemeente en welzijnswerkers van KEaRN horen graag welke ideeën en of oplossingen u heeft voor de hierboven genoemde onderwerpen. Met elkaar kunnen we uw woonplezier vergroten. Zo werken we samen aan een fijner en veiliger Noardburgum. U kunt zich altijd aanmelden via info@kearn.nl

BuurtKracht
In het project ‘BuurtKracht’ bundelen partijen als politie, handhaving, gemeente, dorpenteam en KEaRN Welzijn de krachten met inwoners om de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Noardburgum is het eerste dorp in Tytsjerksteradiel waar BuurtKracht van start gaat. Als het project succesvol blijkt te zijn, wordt BuurtKracht ook in de andere dorpen ten uitvoer gebracht.