SamenKracht

Laat van je horen: SamenKracht

Ouderen willen ertoe doen, maar de beeldvorming is vaak anders. Het gevolg is dat veel ouderen zich afvragen: waarom ben ik er nog? “Mijn kennis en kunde blijft onbenut”. Daarom gaat KEaRN met zogenaamde SamenKracht-bijeenkomsten de dorpen in om met ouderen in gesprek te gaan.
Ouderen dragen veel onbenutte kennis, kunde en levenservaring bij zich: wij kunnen nog veel van deze generatie leren. Met SamenKracht wil KEaRN dit ook daadwerkelijk mogelijk maken. Want we kunnen deze talenten achter de geraniums laten zitten, nog leuker is het natuurlijk om samen de bloemetjes eens buiten te zetten!

Meepraten én meedoen
Er wordt niet alleen met elkaar gesproken: gesprek en meedoen gaan hand in hand. Tijdens de dialoogtafels worden ouderen gestimuleerd om hun wensen en verlangens om te zetten naar concrete en zinvolle acties. Door SamenKracht bloeien mensen op, ook waar levenslust soms verloren leek. Het is een plek waar je je verhaal kwijt kunt over zowel de alledaagse zaken als ook een plek waar de door de tijd heen vergaarde wijsheid weer gezien wordt.

Veel impact
KEaRN wil met SamenKracht laten zien dat ook de oudste generaties uit de ‘verzorgingsstand’ willen komen, zelf aan willen pakken en mee willen denken. KEaRN zal de ouderen tijdens en na de dialoogtafels hierin daadwerkelijk ondersteunen. Dat is wat we bedoelen met Samen-Kracht!
De gesprekken worden gevoerd door KEaRN, waarbij samenwerkingspartners kunnen aansluiten.

Contactpersonen

In Tytsjerksteradiel:

Frouwina van Dekken
frouwina.van.dekken@kearn.nl
06 – 10287632

Nienke Miedema
nienke.miedema@kearn.nl
06 – 21610894

In Achtkarspelen:

Jildou Jager
jildou.jager@kearn.nl
06 – 83671548